De Raad van Advies

De Raad van Advies is het verenigingsorgaan dat het bestuur en de algemene ledenvergadering voorziet van adviezen over lastige onderwerpen, regelgeving en andere punten waar advies gewenst of nodig is. Ze bestaat uit drie tot vijf ervaren bestuurders (deels binnen, deels buiten Atlas), die fungeren als een kennisverzameling die voorkomt dat het Atlaswiel ieder jaar opnieuw uitgevonden moet worden en als ervaringsbuffer om in te zetten wanneer poep de ventilator raakt. De Raad is de hoeder van de verenigingsbelangen, en staat derhalve het bestuur met raad en daad bij -ook als zij van mening verschillen- zodat het bestuur geïnformeerde afwegingen kan maken en de vereniging goed kan leiden.

Ook individuele leden of commissies met vragen die zij in eerste instantie niet bij het bestuur kunnen of willen neerleggen kunnen zich richten tot de Raad van Advies via rva@usatlas.nl. Deze zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Huidige Raad van Advies

Bram de Rijk – In  zijn tijd was er jarenlang één zekerheid; als je op de Atlaskamer kwam, dan was Bram daar. Hij was de vicevoorzitter van het 6e bestuur (2010-2011), en in die hoedanigheid o.a. verantwoordelijk voor de introductie van het commissieoverdrachtsdocument, tevens jarenlang eindredacteur van de LASpost en heeft hij in een groot deel van de commissies wel een keer zitting genomen. Buiten Atlas was hij penningmeester van het 19e bestuur (2013-2014) der Utrecht Debating Society en is hij op dit moment penningmeester en vicevoozitter van de landelijke koepel voor debatverenigingen, de Nederlandse Debatbond. Ook is hij de Nederlandse afgevaardigde voor zowel de European Debating Council als de World’s Debating Council, berucht om haar dagenlang durende zittingen. Naast al deze bestuursdrift is hij mediawetenschapper met een specialisatie in mobiele media en op dit moment bezig zijn masterthesis af te ronden.

Daan van den Berg – Daan is volkomen overtuigd van het belang van Atlas voor haar leden, en wil dat belang graag nog een tijdje dienen, ook zonder dat hij LAS’er is. Daan heeft zijn bestuurservaring als vicevoorzitter in het negende bestuur van Atlas opgedaan en is docent Globalisering geweest. Hij heeft zodoende de opleiding van zowel de voor-, achter- als zijkant kunnen bekijken. Daan heeft een liefde voor Nederlands, zowel gesproken als geschreven, en zal het niet nalaten deze -waar nodig en met mate, uiteraard- aan te wenden voor verenigingsdoeleinden. Daan heeft een hoofdrichting geschiedenis gedaan en is op dit moment bezig met zijn master History and Philosophy of Science.

Aafke Schaap – Aafke kan natuurlijk niet achterblijven in dit rijtje, als enige vrouwelijke lid van de RvA, is er met bovenstaande heren één link; ook zij is vicevoorzitter geweest. De vervulling van deze functie is niet lang geleden, in het jaar 2014-2015 was zij vicevoorzitter van het 10e bestuur der USLAS Atlas. Menigeen kent Aafke als feestende tijger, zij is dan ook vaak met een biertje in de hand, met de handjes in de lucht en voetjes van de vloer te vinden. Echter, dit jaar wil zij haar bachelor LAS met een hoofdrichting Milieu- en Maatschappijwetenschappen en een minor Globalisering en Mondiale Ongelijkheid afronden en houd zich dus bezig met serieuzere zaken. Als echte LAS’ser zal hierna eerst een andere uitdaging wachten dan meteen doorst(r)omen met een master. Atlas is voor Aafke de vereniging waar de mooiste dingen tot nu toe uit zijn ontstaan in haar studententijd. Daarom is zitting neming in de RvA ook iets wat zij met volle overgave doet.