Hier vind je de overkoepelende organisaties waar Atlas lid van is en jij als Atlaslid van kan profiteren. Voor het volledig overzicht van de Universiteit Utrecht zie: gw-organogram

 • Studieverenigingen Overleg (SVO) Geesteswetenschappen
  Binnen de Faculteit Geesteswetenschappen zorgt SVO voor contact tussen verschillende verenigingen. Hieruit ontstaan samenwerkingsverbanden die ervoor zorgen dat bepaalde activiteiten georganiseerd kunnen worden, denk bijvoorbeeld aan de Let’s GO feesten. Om te zorgen dat de verschillende studieverenigingen zo goed mogelijk functioneren binnen de faculteit, wordt er eens in de 6 tot 8 weken een Studieverenigingen Overleg Geesteswetenschappen georganiseerd. Hier komen afgevaardigden van de verschillende besturen binnen geesteswetenschappen samen om verschillende thema’s te bespreken. Op de agenda staan onder andere onderwijs, sponsoring, huisvesting en loopbaanoriëntatie.
 • VIDIUS
  VIDIUS studentunie is de belangenbehartiger van alle studenten in Utrect. Ze hebben contact met de gemeente Utrecht, de UU en HU om de stem van de Utrechtse student te vertegenwoordigen op verschillende gebieden. Dit gaat voornamelijk om de gebieden van huisvesting, OV, werk en inkomen, sport en cultuur. Iedere student kan bij VIDIUS terecht met vragen over het hoger onderwijs. VIDIUS bied bovendien gratis juridisch advies via VIDIUS Rechtshulp. Klik hier voor de website van VIDIUS.

  • De studieverenigingenraad (SVR) is een onafhankelijk orgaan van de studentenunie VIDIUS. De SVR is dè belangenbehartiger van alle studie- en faculteitsverenigingen in Utrecht en richt zich op zaken waar alle verenigingen mee te maken hebben. In  de SVR nemen 7 bestuursleden plaats als vertegenwoordigers van elke faculteit en zullen tweewekelijks vergaderen. In collegejaar 2015-2016 neemt Atlasvoorzitter Lisa plaats in de SVR, zij is dus aanspreekpunt voor en vertegenwoordiger van alle studenten van de faculteit Geesteswetenschappen.
 • LSVb – de Landelijke Studenten Vakbond
  De LSVb overlegt met het onderwijsveld, de politiek en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook kun je hier terecht voor praktische informatie voor elke student: of je teveel betaalt voor jouw kamer, hoe je een OV-Kaart aanvraagt en nog veel meer. Daarnaast adviseert de Studentenlijn studenten bij conflicten met betrekking tot onderwijsrecht, arbeidsrecht en huurrecht. De telefonische Studentenlijn wordt soms doorgeschakeld naar lidbonden van de LSVb, het kan dus voorkomen dat je niet de LSVb zelf, maar één van haar lidbonden aan de lijn krijgt.