Door sociale media en globalisering worden kinderen steeds jonger geconfronteerd met beelden van  terrorisme en politiek gemotiveerd geweld. TerInfo is bedoeld om leerkrachten (basis- en voortgezet onderwijs  en mbo) te helpen met het bespreken van terrorisme en politiek geweld in de klas. Door middel van  historisering, het bieden van handvatten en context, én de nadruk op het ontwikkelen van kritische  denkvaardigheden, draagt TerInfo bij aan de weerbaarheid van jongeren in een invloedrijke fase van hun leven.  

Stagebeschrijving 

TerInfo is een interdisciplinair universitair project dat is opgericht door prof. dr. Beatrice de Graaf en bestaat uit  UU-experts uit Geschiedenis, Informatiewetenschappen, Onderwijskunde, Religiewetenschappen, Psychologie,  Pedagogiek en Bestuurskunde.  

  • TerInfo helpt docenten in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo met het in de klas  bespreekbaar maken van terrorisme en politiek geweld. Voor 2021 is het doel ook andere disruptieve  gebeurtenissen mee te nemen in het lesmateriaal, zoals pandemieën. 
  • Leerlingen leren met TerInfo om actuele gebeurtenissen in een historische context te plaatsen.
  • Met TerInfo willen we de weerbaarheid van kinderen en jongeren verhogen tegen extremisme,  terrorisme en radicalisering. 
  • Dankzij TerInfo kunnen gevoelige thema’s op een verbindende manier worden besproken, waarbij er  aandacht is voor meerdere perspectieven. 
  • TerInfo leert leerlingen om kritisch (media)berichtgeving over terrorisme te duiden. 

Stagetaken 

TerInfo biedt drie parttime stageplaatsen voor (bij voorkeur master-) studenten op het snijvlak van  geschiedenis, religiewetenschappen, onderwijskunde, pedagogiek, psychologie en bestuurskunde. Als stagiair  help je op verschillende manieren bij de verdere ontwikkeling van het kennisplatform: 

  1. onderzoek doen naar de effecten van terrorisme, terrorismebestrijding, polarisatie, radicalisering en  veiligheid op minderjarigen 
  2. het ontwikkelen van lessen en het geven van workshops op de ruim 100 deelnemende scholen 3. assisteren bij de uitvoering van het project, inclusief het onderhouden van contact met deelnemende  scholen en andere relevante belanghebbenden 
  3. organiseren van verschillende evenementen 
  4. bijdragen aan de bruikbaarheid van de website en de volledige organisatie van het project 

Stage lopen en COVID-19 

TerInfo volgt de richtlijnen van de Universiteit Utrecht en bereidt zich daarom voor om haar stageplaatsen in  blok 3 (en 4) grotendeels online aan te kunnen bieden. Dit houdt het volgende in:  

  • TerInfo volgt bij de uitvoering van werkzaamheden de basisregels en specifieke regels van de  universiteit. Op dit moment betekent dit dat stagiairs zoveel mogelijk thuis zullen werken. Een groot  gedeelte van de activiteiten laat dit al toe.  

Het team houdt nauw contact via Skype en WhatsApp. Bovendien is er een wekelijks teamoverleg  waarin wordt besproken waar het team zich mee bezighoudt en waar ondersteuning bij nodig is. 

Mochten de richtlijnen van de universiteit veranderen, dan hoopt TerInfo zo snel mogelijk weer meer  op kantoor aan de slag te kunnen gaan. Daarnaast worden er workshops op scholen gegeven.

De stage vereist een tijdsinvestering van 7,5 of 15 ECTS en vindt in overleg plaats tussen februari 2020 en juni  of juli 2021. Een navenant foutloze beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste. Een schrijfopdracht  kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Handigheid met websites is een pre. 

Heb je interesse in een stageplek bij TerInfo en wil je solliciteren? Stuur je CV en motivatiebrief (maximaal 1 A4)  naar ter-info@uu.nl. De deadline voor de aanmelding is 8 december 2020. De sollicitatiegesprekken vinden  (digitaal) in de week van 14 december plaats.

0