RAAD VAN ADVIES

De Raad van Advies is het verenigingsorgaan dat het bestuur en de algemene ledenvergadering voorziet van adviezen over lastige onderwerpen, regelgeving en andere punten waar advies gewenst of nodig is. Ze bestaat uit vijf ervaren oud-bestuurders die allen een bestuursfunctie binnen Atlas hebben vervuld. Ze fungeren als een kennisverzameling die voorkomt dat het Atlaswiel ieder jaar opnieuw uitgevonden moet worden en als ervaringsbuffer om in te zetten wanneer er zich cases voordoen. De Raad is de hoeder van de verenigingsbelangen, en staat derhalve het bestuur met raad en daad bij -ook als zij van mening verschillen- zodat het bestuur geïnformeerde afwegingen kan maken en de vereniging goed kan leiden.

Ook individuele leden of commissies met vragen die zij in eerste instantie niet bij het bestuur kunnen of willen neerleggen kunnen zich richten tot de Raad van Advies via rva@usatlas.nl. Deze zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Yana Mechielsen     Secretaris           Bestuur 12

Akke Zielinski
       Voorzitter           Bestuur 13

Siebren Teule
Penningmeester VIDIUS Bestuur 2016

Derek Steeman
          Algemeen lid             VIDIUS Bestuur 2017

Jelke Boellen
          Secretaris            Bestuur 14