RAAD VAN ADVIES

De Raad van Advies is het verenigingsorgaan dat het bestuur en de algemene ledenvergadering voorziet van adviezen over lastige onderwerpen, regelgeving en andere punten waar advies gewenst of nodig is. Ze bestaat uit vijf ervaren oud-bestuurders. Ze fungeren als een kennisverzameling die voorkomt dat het Atlaswiel ieder jaar opnieuw uitgevonden moet worden en als ervaringsbuffer om in te zetten wanneer er zich cases voordoen. De Raad is de hoeder van de verenigingsbelangen, en staat derhalve het bestuur met raad en daad bij -ook als zij van mening verschillen- zodat het bestuur geïnformeerde afwegingen kan maken en de vereniging goed kan leiden.

Ook individuele leden of commissies met vragen die zij in eerste instantie niet bij het bestuur kunnen of willen neerleggen kunnen zich richten tot de Raad van Advies via rva@usatlas.nl. Deze zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Pelle Boers   Commissaris Intern  Bestuur 15

Brechtje Muntz
   Penningmeester         VIDIUS Bestuur 2018/2019

Hanna van Veeren
Commissaris Onderwijs Bestuur 14

Jelke Boellen
          Secretaris            Bestuur 14

Remco Straathof
          ENACTUS Bestuur 2019/2020