RAAD VAN ADVIES

De Raad van Advies is het verenigingsorgaan dat het bestuur en de algemene ledenvergadering voorziet van adviezen over lastige onderwerpen, regelgeving en andere punten waar advies gewenst of nodig is. Ze bestaat uit vijf ervaren oud-bestuurders die allen een bestuursfunctie binnen Atlas hebben vervuld. Ze fungeren als een kennisverzameling die voorkomt dat het Atlaswiel ieder jaar opnieuw uitgevonden moet worden en als ervaringsbuffer om in te zetten wanneer er zich cases voordoen. De Raad is de hoeder van de verenigingsbelangen, en staat derhalve het bestuur met raad en daad bij -ook als zij van mening verschillen- zodat het bestuur geïnformeerde afwegingen kan maken en de vereniging goed kan leiden.

Ook individuele leden of commissies met vragen die zij in eerste instantie niet bij het bestuur kunnen of willen neerleggen kunnen zich richten tot de Raad van Advies via rva@usatlas.nl. Deze zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Bram de Rijk  Vicevoorzitter Bestuur 6

Daan van den Berg
Vicevoorzitter Bestuur 9

Aafke Schaap
Vicevoorzitter Bestuur 10

Lars Heuver
Onderwijscommissaris Bestuur 11

Iris Schröder
       Voorzitter            Bestuur 12