Wij, Rob, Eva en Marjolein, vormen de studentengeleding van de opleidingscommissie van LAS. Iedereen weet wel dat de OC bestaat, maar wat we nu precies doen is voor velen toch een beetje onduidelijk. Wij zijn geen commissie van Atlas, maar een medezeggenschapsorgaan van de universiteit met als doel de kwaliteit van de opleiding te bewaken. Wij letten op de kwaliteit en de organisatie van het onderwijs, we stellen eventuele problemen aan de kaak orde en brengen advies uit. Dit is voor jullie natuurlijk van belang, omdat we op deze manier ervoor zorgen dat LAS een goede studie blijft.

Daarnaast representeert de studentengeleding de LAS-studenten in de OC. Wanneer je tegen een probleem aanloopt of ideeën hebt over de opleiding, dan kun je die bij ons kwijt. Het is immers belangrijk dat wij weten wat er onder jullie speelt, zodat wij dit aan de orde kunnen stellen bij de vergaderingen. Heb je iets te melden, dan kun je ons aanspreken (bij een LAS- of Atlasactiviteit) of je kunt een mailtje sturen naar oc@usatlas.nl. Onze speerpunten voor dit jaar zijn de verbetering van de verschillende hoofdrichtingen zelf, van de informatievoorziening via de UU-site hierover en het versterken van het General Education-programma.

Verder gaan we ons dit jaar natuurlijk bezig houden met de vaste OC-taken: advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (OER), de uitvoering hiervan controleren, advies uitbrengen aan het opleidingsbestuur en de decaan en het regelen van de cursusevaluaties. Kijk vooral ook op Blackboard bij de LAScommunity, onder de kopjes kwaliteitszorg en opleidingscommissie, waar je meer kunt lezen over waar we mee bezig zijn. Hopelijk is de functie van de OC nu wat duidelijker, en nogmaals: voor vragen, klachten en opmerkingen, mail de OC op oc@usatlas.nl!

0