Introductie

Voor de studievereniging Atlas is studentenwelzijn erg belangrijk. Je kan het meeste halen uit je studententijd als je je goed voelt, zowel op studie als sociaal vlak. Daarom is het van belang dat je je goed voelt, zeker in deze drukke en soms spannende periode in je leven. Er zijn veel plekken en mensen naar wie je toe kan met vragen of problemen. Hieronder zetten we de verschillende mogelijkheden op een rijtje, en laten we zien wat wij als vereniging aanbieden in de vorm van cursussen. Zo kan je bedenken wie jij moet aanspreken. Vragen hierover kan je altijd stellen aan de vertrouwenscontactpersonen van Atlas (zie hieronder) of het bestuur (via info@usatlas.nl).

Vertrouwenscontactpersonen

Atlas kent twee vertrouwenscontactpersonen: Thomas Roddenhof (20) en Thiska Neeb (20). Er kan ten alle tijden contact met hen worden opgenomen over vertrouwelijke zaken als persoonlijke problemen, dilemma’s en vragen. Dit kan gaan om een vervelende gebeurtenis binnen de vereniging, met andere leden, bestuursleden of andere personen.

Zij kunnen jou vervolgens ondersteunen bij het vinden van professionele hulp die eventueel nodig is. Benader hen dan ook vooral op momenten dat je niet goed weet waar je terecht moet, of als je een luisterend oor nodig hebt en even iets kwijt moet.

Bezoek voor meer informatie de pagina ‘Vertrouwenscontactpersonen‘.

Studieadviseurs

Vanuit de opleiding Liberal Arts & Sciences zijn er drie studieadviseurs. Dit zijn Dianne Draper, Aukje Molenaar en Alison Jenkins. Bij hen kan je terecht met vragen over bijvoorbeeld je studieplanning, ziekte en bijzondere omstandigheden, of regelingen en procedures. Raadpleeg je studieadviseur ook bij persoonlijke problemen die invloed hebben op je studie en voor vragen over je bindend studieadvies (BSA).

De studieadviseurs zijn te bereiken via studieadviesLAS.GW@uu.nl, of op hun telefonisch spreekuur elke werkdag van 10:00-11:30 via 030 253 1959.

Ga voor meer informatie naar de pagina van de studieadviseurs.

Een gedetailleerd overzicht met waar je terecht kan voor vragen, begeleiding of advies op maat met betrekking tot je opleiding is hier te vinden. Daar staat ook een Routekaart voor studentbegeleiding binnen de Universiteit Utrecht.

Consent Matters Module

Vanuit de Universiteit Utrecht kunnen studenten van LAS de online Consent Matters module maken. Hier leren studenten wat er zo belangrijk is aan consent en hoe zij dit kunnen herkennen. Deze module bestaat uit drie delen. In het eerste deel ‘Thinking About Consent’ wordt duidelijk wat consent is en waarom dit van belang is. Het tweede deel ‘Communication Skills and Relationships’ opent het gesprek rondom seks en bijbehorende fysieke en verbale communicatie. In het derde deel ‘Looking Out For Others’ wordt ingegaan op hoe je jouw kennis kunt toepassen om voor anderen een oogje in het zeil te houden.

De module is te vinden op Blackboard bij ‘My Communities’.

GELIJKSPEL workshop Grensoverschrijdend Gedrag

We vinden een veilige sfeer van groot belang binnen onze vereniging. Om de veilige sfeer bij Atlas te bevorderen hebben we in het najaar van 2023/2024 stichting Gelijkspel ingeschakeld. Gelijkspel organiseert workshops vóór en dóór studenten waarin ze seks en intimiteit in het studentenleven bespreekbaar maken door middel van hun metafoor: het seksuele spel. Aan de hand van verschillende casussen hebben ze laten zien welke spelregels zorgen voor een positieve ervaring voor iedereen. De cursus was vooralsnog alleen beschikbaar voor eerstejaars leden, in de toekomst breiden we dit graag uit door hem beschikbaar te maken voor al onze leden.

Wil je meer weten over Gelijkspel? Bekijk dan hier hun site!

Heb je vragen over hoe we een veilige sfeer waarborgen binnen onze vereniging of wil je hier graag feedback op geven? Stuur dan een mailtje naar info@usatlas.nl.

VIDIUS studentenunie – studentenzorgkaart

Ben je oké?-campagne

Sinds augustus 2023 is Rutgers gestart met de vernieuwde Ben je oké?-campagne. Atlas is één van de acht verenigingen die hieraan meedoet. Met deze campagne maken studentenorganisaties grensoverschrijdend gedrag op hun vereniging allereerst bespreekbaar. Zij dragen op deze manier actief bij aan een cultuurverandering waarin iedereen zich fijn en veilig voelt. De gewenste omgangsnormen binnen de vereniging worden bespreekbaar gemaakt met boegbeelden van de verenigingen zelf. Zij dragen de campagneboodschap actief uit: ‘Zie je ongewenst seksueel gedrag? Vraag dan aan degene die het overkomt: ‘Ben je oké?’.

Wil je meer weten over Rutgers en de campagne? Bekijk dan hier hun site!