De Faculteitsraad

Geesteswetenschappen

Wat doet de faculteitsraad?

Weet jij niet wie je tutor is of heb je wel eens voor een dichte deur bij het studiepunt gestaan? De studentengeleding van de Faculteitsraad Geesteswetenschappen probeert dit soort problemen aan te pakken. Tijdens de vergaderingen met het faculteitsbestuur komen verschillende onderwerpen als internationalisering, het masteraanbod en de BSA voorbij. De faculteitsraad probeert daarbij jouw belangen zo goed mogelijk te behartigen!

De faculteit Geesteswetenschappen is een grote en diverse faculteit. Aan de faculteit kunnen maar liefst 21 bacheloropleidingen gevolgd worden bij de departementen Nederlands, Wijsbegeerte & Kunstmatige intelligentie, Moderne Talen, Godgeleerdheid, Media- en cultuurwetenschappen en Geschiedenis & Kunstgeschiedenis. Daarnaast zijn er nog de interdisciplinaire studies Taal- en cultuurstudies en Liberal Arts en Sciences. De faculteit telt rond de 7.000 studenten en rond de 1.000 medewerkers.

De faculteit wordt geleid door het faculteitsbestuur. De faculteitsraad van de faculteit Geesteswetenschappen, bestaande uit twaalf studenten en twaalf personeelsleden, controleert en adviseert het faculteitsbestuur en komt zo op voor de belangen van de studenten en het personeel. Ook jij hebt indirect een stem, want de studentleden van de faculteitsraad worden door jou gekozen!

Naast de controlerende en adviserende functie heeft de faculteitsraad ook instemmingsrecht op bepaalde zaken, zoals het meerjarenplan en de onderwijs- en examenregeling. Hiernaast mag de faculteitsraad zelf ook punten aandragen die voor de studenten of het personeel erg belangrijk zijn en meer aandacht verdienen.

De faculteitsraad vergadert elke zes weken met het bestuur en bespreekt dan de actuele zaken.Voor meer informatie zie de website www.hum.uu.nl/faculteitsraad. Natuurlijk mag je ons ook altijd mailen met je vragen, opmerkingen of klachten: studentengeleding.gw@uu.nl

Ook in de Faculteitsraad?

De 12 personeels- en 12 studentleden van de Faculteitsraad worden gekozen door de medewerkers en studenten van de Faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Elk jaar zijn er in mei verkiezingen voor de studentgeleding en één keer in de twee jaar (ook in mei) voor de personeelsgeleding. De Faculteitsraad is dus elk jaar op zoek naar nieuwe studenten die zich kandidaat willen stellen.

Hoeveel tijd kost het?

Voor studenten is het raadslidmaatschap een functie van een halve dag per week. Student-raadsleden ontvangen voor hun raadswerk een maandelijkse vergoeding. Als Faculteitsraads-lid doe je bestuurlijke ervaring op, oefen je invloed uit op het universitaire belei;d en krijg je verschillende trainingen om ervoor te zorgen dat je je raadstaken goed kunt vervullen.

Contact

Kijk voor meer informatie op de site van de studentengeleding van de Faculteitsraad Geesteswetenschappen. Heb je vragen of opmerkingen voor de Faculteitsraad, stuur dan een mail.