Simpel op te zoeken vragen worden op forums wel eens gepareerd met een ‘let me google that for you’-link. Als je daarop klikt dan gaat je browser automatisch naar google en zie je je vraag ingevuld worden in het google-zoekscherm. Het gaat hier vaak om algemene kennis-vragen die via sites als wikipedia snel te beantwoorden zijn. Er zijn echter lastiger te beantwoorden vragen die ook via google te vinden zijn, maar iets meer kunde vragen. Ik ben er op basis van mijn ervaringen als docent en tutor van overtuigd geraakt dat ik beter kan zoeken op het internet dan mijn veel van mijn jongere studenten.

Over wat voor vragen heb ik het dan? Het gaat niet om vragen waarop het antwoord gekarakteriseerd kan worden als algemene feitenkennis (Wikipedia-kennis), zoals de vraag “wat is de hoofdstad van Albanië?”. Ook gaat het niet om vragen die filosofisch, politiek of anderszins niet-waardevrij van aard zijn, zoals de vraag “hoe lossen we het armoedeprobleem op in de wereld?”. Het gaat om vragen waar een eenduidig antwoord op te geven valt, maar niet zo generiek zijn dat ze als algemene kennis gekarakteriseerd kunnen worden. Het zijn vragen van procedurele aard of kennisvragen die op een specifiek domein gericht zijn. Voorbeelden van vragen binnen mijn ervaringsdomein zijn: “Wie moet ik benaderen als ik een buitenlandstage wil doen?” of “Welke wetenschapper heeft naast Gladwell nog meer over de Power of Context geschreven?”.

Het naïeve idee is dat jonge mensen, die opgegroeid zijn met het internet daardoor ook beter hun weg kunnen vinden op het internet. Dit blijkt niet zo te zijn. Ik moet toegeven dat ik er geen onderzoek naar gedaan heb, zodat we hier slechts praten van inductie op basis van één. Het kan dus zijn dat ik toevallig heel erg goed ben in google-en en daardoor mijn generatie verkeerd vertegenwoordig. Iets waar ik niet vanuit ga. Het kan ook zijn dat ik enkel de mislukte gevallen van de jongere generatie zie en niet weet van alle gevallen waarin het wel lukt. Ik hoor echter dat meerdere docenten mijn ervaring delen.

Stel dat het waar is dat iemand van mijn generatie gemiddeld gezien beter via google antwoorden kan vinden op het net dan iemand die nu jong is. Wat zou daar de oorzaak van kunnen zijn? Heb je een kader nodig, in mijn geval het wetenschapskader en zit ik nu eenmaal precies in het kader waar ik in thuis ben, zodat ik over veel meer specifieke zoek-ervaring beschik dan mijn jongere studenten? Geef mij echter een vraag binnen een skateboard- of deathmetalcommunity en het lukt mij ook om het antwoord te vinden. Je mag er overigens van uit gaan dat ik niet in die kaders thuis ben. Je moet mijns inziens veeleer beschikken over een metakader.

Wat zou dit metakader kunnen zijn? Het is volgens mij zo dat mensen uit mijn generatie geleerd hebben hoe de wereld, en de kennis van de wereld zoals gerepresenteerd op het internet, opgebouwd is. Als je dat weet kan je door middel van patroonherkenning in elke nieuwe situatie je kennis over deze constructies gebruiken. Je hebt inzicht nodig in hoe mensen informatie op het net zetten, inzicht in de structuur en opbouw van internetsites. Maar bovenal heb je inzicht nodig in hoe de wereld zelf is opgebouwd. De validatie van antwoorden is vervolgens trouwens net zo belangrijk. Je toetst de gevonden antwoorden aan het kennisnetwerk dat je hebt en breidt het desgewenst uit of past het aan.

Sommige jongeren lijken niet meer uitgedaagd te worden om dit kennisnetwerk op te bouwen omdat ze denken dat alle antwoorden op vragen los van elkaar op te zoeken zijn op het internet. Een rare paradox ontstaat hierdoor. Zij denken dat ze geen kennisnetwerk op hoeven te bouwen omdat de kennis toch wel te vinden is op het net, maar ze kunnen de kennis niet vinden omdat je daarvoor een kennisnetwerk nodig hebt.

Ik ben erg benieuwd naar jullie eigen ervaringen op het gebied van zoeken en het al dan niet vinden van informatie op het internet. Mijn constatering is niet bedoeld als aantijging hooguit als provocatie. Kan je zoeken leren en wat zijn dan de heuristieken die je de juiste antwoorden doen opleveren? We leren jullie bij LAS connectief te laten denken, een capaciteit die aangeleerd moet worden. Waarom lijkt er echter een taboe te liggen op het feit dat goed zoeken misschien ook geleerd moet worden?

0