HOPE XXL is een initiatief dat streeft naar een wereld waarin iedereen zijn leven met een 8 beoordeeld. In samenwerking met verschillende instanties is daar de Maatschappelijke Diensttijd uit voortgekomen, een project dat 900 studenten uitnodigt om onderzoek te doen dat bijdraagt aan een betere wereld. Studenten krijgen daarvoor €500 budget. Voor meer informatie zie https://nl.hope-xxl.com/.

Momenteel is er voor maatschappelijke diensttijd bij het Veerhuis nog plek voor 15 studenten om vanuit alle mogelijke disciplines onderzoek te doen! Momenteel zijn ze de grond rondom het Veerhuis uit de markt aan het halen om een streep te zetten door de vicieuze cirkel van oplopende grondprijzen, uitputting van de aarde en sociale ongelijkheid. Er kan onderzoek gedaan worden naar het bodemleven, naar de flora en fauna, naar bestemmingsplannen in Nederland en wat het vrijmaken van de grond daarin betekent, een social media strategie bedacht worden, filosofisch/sociologisch onderzoek gedaan worden naar de ‘commons’, economisch onderzoek naar de waarde van grond etc.

Zie https://www.veerhuis.nl/maatschappelijk-diensttijd-bij-het-veerhuis/.

Dus ben jij geïnteresseerd om onderzoek te doen met een concrete bijdrage aan een betere wereld? Dat kan zowel op eigen initiatief als extra uitdaging (of misschien als onderdeel van het Honours Program), als vanuit een onderzoeksopdracht of scriptie. De bedoeling is dat er (minimaal) 80 uur in wordt gestoken.

Is dit iets voor jou? Stuur dan een mailtje naar firekesvdb@gmail.com. Fireke is LAS alumni en via de Master Community Development verbonden aan het Veerhuis bij Hope XXL. 

0