Het ISO is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de belangen van meer dan 800.000 studenten aan universiteiten en hogescholen. Dit doet het ISO via de 41 lidorganisaties en 12 convenantpartners die bij het ISO aangesloten zijn én met een team van vijftien medewerkers. De lidorganisaties zijn medezeggenschapsraden, fracties van universiteiten en hogescholen als ook twee vakbonden. Het ISO is vaste gesprekspartner van onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen.

Het ISO is opzoek naar een nieuw bestuur voor het college jaar 2022 – 2023. Het bestuur, bestaande uit vijf bestuursleden, wisselt jaarlijks aan het begin van de zomer. Elk bestuurslid heeft naast de bestuurstaken ook diverse inhoudelijke portefeuilles. Hierdoor is een bestuursjaar bij het ISO erg gevarieerd en dynamisch en zal geen dag hetzelfde zijn.

Het ISO heeft specifiek Atlas gecontacteerd omdat ze van mening zijn dat een bestuursjaar bij het ISO goed aansluit op onze leden. Lijkt je dit dus misschien wat en wil je graag meer informatie hierover? Volg dan de volgende link.

 

0