De studentenraad van de faculteit Geesteswetenschappen zoekt een nieuw bestuur! Dit medezeggenschapsorgaan is een parttime bestuur, je houdt je dan bezig met alle zaken die een GW student aangaan! De infoavond vindt plaats op dinsdag 18 februari om 19.00 in kamer 0.13 op Drift 23.

 

De Universiteit Utrecht zoekt gemotiveerde, ambitieuze studenten die willen meepraten over universiteitsbrede zaken en die mede richting willen geven aan de strategie van de universiteit. Voor studenten is dit een betaalde functie die ze een jaar lang als bestuursfunctie kunnen vervullen. Een student wordt dan lid van de studentengeleding van de universiteitsraad en werkt vier dagen in de week als raadslid. De studentengeleding vertegenwoordigt de belangen van de studenten en adviseert het college van bestuur van de universiteit gevraagd en ongevraagd. Op een aantal belangrijke besluiten heeft de universiteitsraad zelfs instemmingsrecht, zoals de begroting.

Ga voor meer informatie over de functie en hoe studenten zich daarvoor verkiesbaar kunnen stellen naar de website.

0