Cursusrecensie

Wijsgerige Ethiek

Discipline: A (niveau 3)
Gevolgd: 2018-2019, blok 1

Hoe was de inhoud van de cursus?

Deze cursus was wel prima. Het was mijn eerste ervaring met primaire teksten van filosofen en je leert de nuance kennen van de grote ethische stromingen. Daarnaast vliegen ook bioethiek en psychologische benaderingen voorbij (lekker interdisciplinair). Er was dit jaar veel aandacht voor Kant aangezien ook de samenvattingsopdracht over zijn gedachtengoed ging. Bij werkcolleges bespreek je de teksten en bij hoorcolleges wordt er een beetje cultuurhistorisch beeld gecreëerd en aspecten van de theorie die niet in de teksten naar voren komen. In werkcolleges worden vragen aan de hand van teksten gemaakt en bijna wekelijks discussies gevoerd. Kennis van te voren is niet nodig maar is mooi meegenomen.

Hoe was de kwaliteit?

Wat zou je een student die deze cursus overweegt vertellen?

Overweeg dit niet in de zin van 'Dit gaat me helpen in mijn dagelijkse leven.' Kies dit vak om een genuanceerder beeld te krijgen van eventuele voorkennis, of geen voorkennis natuurlijk. Het is een goed instapvak om kennis te maken met lezen van filosofische teksten. De bijbehorende opdrachten voor cijfers vallen reuze mee qua werk en moeite.

Terug naar overzicht