Informatie over de cursus ‘Dynamics of Youth: Interdisciplinary perspectives’

Waar gaat de cursus over?

Hoe ontwikkelt een kind zich? Wat is de rol van en invloed op de maatschappij? Dat zijn geen vragen om in je eentje te beantwoorden. In de cursus ‘Dynamics of Youth: developmental perspectives’ (level 3, blok 1, 7.5 ECTS, Engels) bekijk je kinderontwikkeling van baby tot tiener daarom samen met medestudenten en docenten uit allerlei verschillende vakgebieden.

Wat doe je in de cursus?

In colleges en werkgroepen ga je in op maatschappelijke vraagstukken, zoals online pesten of de invloed van migratie op de ontwikkeling van kinderen. In ieder college bespreken twee experts het vraagstuk vanuit hun perspectief. Dan ga je in veelzijdige groepjes met een zelfgekozen thema aan de slag om via een literatuurstudie antwoord te geven op een maatschappelijke vraag. Je draagt bij vanuit je eigen vakgebied, en leert kijken door de bril van je medestudenten. Kortom: een unieke kans om op een nieuwe en veelzijdige manier naar kinderontwikkeling te (leren) kijken! 

Ben je geïnteresseerd?

Voor vragen kun je mailen naar psychologie@uu.nl of C.vandenboomen@uu.nl Inschrijven kan via Osiris van 3 t/m 30 juni 2019. Op Osiris is de cursus te vinden als ‘201800002 DOY: Interdisciplinary perspectives’

0