De afkorting CHARM-EU staat voor Challenge-driven, Accessable, Research-based, Mobile European University. Het is een initiatief van de alliantie tussen onze Universiteit Utrecht, Trinity college Dublin, Universiteit van Barcelona, Universiteit van Montpellier en ELTE, de universiteit van Budapest. Het doel van het project is in eerste instantie om een masterprogramma op te zetten, die over drie jaar studenten de mogelijkheid biedt om internationaal en interdisciplinair samen te werken aan real-life Challenges. De site van CHARM-EU vind je hier: https://charm-eu.eu/en.

De alliantie heeft als doel om niet alleen in het onderwijs, maar ook bij de ontwikkeling van dit nieuwe onderwijsprogramma co-creatie met studenten na te streven. Vandaar dat wij op zoek zijn naar een aantal studenten. Het zal gaan om het meedenken in een soort klankbordgroep, waarbij er documenten zullen worden aangeleverd waar feedback op kan worden gegeven. Ook is het mogelijk om mij te vervangen en vier uur per week actief mee te werken aan het project. In totaal zoeken we dus 1 of 2 studenten die dit leuk zouden vinden, die in het 2e jaar van hun studie zitten. Het is mogelijk om hier mee informatie over te geven als daar behoefte aan is!

0