Bestuur 2010/2011

Beste leden,

Sinds de Algemene Ledenvergadering van 18 mei j.l. zijn wij aangesteld als Atlasbestuur 2010-2011. Wij hebben veel zin om Atlas dit jaar nog gezelliger, mooier en professioneler te maken en hopen op vele gezellig activiteiten en borrels met jullie.

Maar wie zijn deze mysterieuze vijf mensen dan die in de cockpit van vereniging plaats hebben genomen? Dat is allereerst de nieuwe voorzitter, het gezicht van de vereniging, de ordehandhaver van het bestuur; Rik de Graaf. Alle brieven, mails en andere communicatieve zaken kunnen gericht worden aan Emma Vellinga, de secretaris. Jos van der Velde zal als nieuwe penningmeester de geldstromen van de vereniging in goede banen leiden. Om te zorgen voor goedkope boeken, interessante lezingen en denderende symposia zal Jessica Zhou dit jaar als onderwijscommissaris optreden. Als laatste zal Bram de Rijk als vicevoorzitter de losse eindjes aan elkaar knopen en de website beheren.

We zien jullie allemaal graag op de Atlaskamer voor een biertje of een tosti, en zelfs voor bestuurlijke zaken.

Tot snel,

Het 6e Atlasbestuur