IMG_1159_3_2 2

Coen Stapper – Voorzitter.
21 jaar, 3de jaars Liberal Arts & Sciences.
Hoofdrichting: geneeskunde. Het huidige vierde bestuur van Atlas heeft veel leuke en ambitieuze ideeën om dit jaar uit te werken en op de rails te zetten. Het bestuur van afgelopen jaar heeft al veel gedaan, en wij hopen daar op voort te borduren en de vereniging zo nog groter en gezelliger te maken. Ikzelf zal functioneren als voorzitter, en zal alle processen die zich binnen en buiten de vereniging afspelen in goede banen leiden en mijn verantwoordelijkheid nemen over het bestuur en de vereniging. Ik zal zorg dragen voor de commissies GouLASh (toneel) en Flash (film), vooral ook omdat ik bij beide commissies met veel plezier erg actief ben geweest. Daarnaast zal ik Atlas ook vertegenwoordigen bij het SVO (Studie Verenigingen Overleg), het FOO (Facultair Overleg Orgaan) en de OOFU (Overkoepelend Orgaan Faculteitsverenigingen Utrecht). Alles tezamen hoop ik er een mooi en vruchtbaar jaar van te maken voor Atlas!

IMG_1159_4 2

Nura Rutten – Secretaris.
Ik ben Nura Rutten, 20 jaar en derdejaars Lasser. Mijn functie binnen het bestuur is die van secretaris. Behendig als ik ben met de toetsen en een handschrift om bij te kwijlen doe ik ook niets liever dan notuleren en mailtjes sturen. Daarnaast is het vergaderen met Las Fiestas, Slasaus en de introcommissie mijn tweede favoriete bezigheid. Mijn hoofdrichtingen zijn Literatuurwetenschap en Politieke Geschiedenis & Internationale Betrekkingen, het blijft breed, als een echte Lasser uiteraard. Ik ben geboren en getogen in Groningen, maar heb toch een groot gebrek aan noordelijk bloed met dank aan mijn ouders. Tot snel, bij alle meer dan fantastische activiteiten van Atlas.

IMG_1159_3 2

Joris Tieleman – Penningmeester.
Ik ben Joris, 20 jaar oud, eerstejaars LASser. Na vorig jaar les te hebben gegeven aan vriendelijke zwarte jongetjes in de binnenlanden van het zonnige Malawi, ben ik in september 2007 begonnen aan Liberal Arts & Sciences. Ik ben de penningmeester van Atlas. Dat houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor alle inkomsten en uitgaven van de vereniging. Samen met de penningmeesters van de commissies bepaal ik de budgetten voor activiteiten, en waar het geld aan uitgegeven wordt. Verder onderhoud ik het contact tussen het bestuur en Blast, de activiteitencommissie, Atlasbond, de sportcommissie, en Klasse, de goede-doelen-commissie.

IMG_1159_5 2

Roanne van Leijden – Vicevoorzitter.
Ik ben Roanne, 21 jaar, nu derdejaars LAS, en dit jaar vice-voorzitter van Atlas. Ik houd me vooral bezig met het bijstaan van de voorzitter en secretaris bij hun zware taak. Ik mag dus de rotklussen opknappen en vooral veel, heel veel offeren. Maar ik doe het graag voor Atlas. In het afgelopen jaar heb ik in beide commissies gezeten met als hoogtepunt de organisatie van de reis naar het prachtige St. Petersburg.

IMG_1159_4_2 2

Jorien Copier – Onderwijscommissaris.
Ik ben Jorien Copier, tweedejaars LASser. Mijn hoofdrichting volg ik bij Culturele Antropologie en daarnaast volg ik een minor “godsdienst in de moderne wereld” bij godgeleerdheid. Vorig jaar ben ik bij Atlas begonnen met de symposium commissie en ben nu onderwijscommissaris binnen het bestuur. Onderwijscommissaris zijn bij Atlas is ontzettend interessant omdat we allemaal ons eigen onderwijs volgen. Dit zorgt voor ongebruikelijke problemen en unieke situaties. Om goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen binnen het onderwijs aan onze faculteit geesteswetenschappen, zal ik dit jaar ook deel uitmaken van de Faculteitsraad Geesteswetenschappen.