Belangrijke punten voor dit jaar zijn voor ons:

  • Het zorgen voor meer en makkelijker contact tussen LASsers;
  • Openheid en inspraak, waardoor iedereen uit Atlas kan halen wat voor hem of haar belangrijk is;
  • Bijdragen aan de kwaliteit en mogelijkheden van het onderwijs van Liberal Arts & Sciences;
  • En natuurlijk onderlinge cohesie 😉 tussen alle LASsers.

Om dit te bereiken zijn wij actief bezig met Atlas en het behalen van deze doelen. Graag stellen wij onszelf aan jullie voor:

Voorzitter: Bas Verink

23 jaar, 3de jaars Liberal Arts & Sciences
Hoofdrichting: Internationale Betrekkingen
Het bestuur 2007/2008 is ambitieus: ondanks het harde werken van de besturen voor ons, blijven er voor het derde bestuur van Atlas een hoop te klussen over. Dit is de insteek waarmee ik aan ons bestuursjaar begonnen ben. Als voorzitter is het aan mij de taak om deze ambitie in goede banen te leiden. Ik ben verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen die wij ons als derde bestuur gesteld hebben. Daarnaast vertegenwoordig ik studieverenging Atlas bij het SVO (Studieverenigingen Overleg), het FOO (Facultair Overleg Orgaan) en de OOFU (Overkoepelend Orgaan Faculteitsverenigingen Utrecht) en representeer ik de studie Liberal Arts & Sciences in de Faculteitsraad. Binnen onze vereniging ben ik de contactpersoon voor de krantencommissie LASpost en de symposiumcommissie. Twee ambitieuze commissies die het aankomende jaar ongetwijfeld een mooie prestatie neer zullen zetten!

Secretaris: Tijs van Kessel

22 jaar, 3de jaars Liberal Arts & Sciences
Hoofdrichting: Internationale Betrekkingen
Ik vervul dit jaar de positie van secretaris binnen Atlas. Vorig jaar was ik actief binnen het bestuur van de Ragweek en ik heb dit zo leuk gevonden dat ik dit jaar in het Altas-bestuur heb plaatsgenomen. Ook heb ik al twee jaar in de reiscommissie gezeten en ben ik dus al flink actief geweest binnen Atlas. Dit jaar ben ik van plan samen met de andere bestuursleden er een goed jaar van te maken waarbij we proberen studievereniging Atlas professioneel, open en actief neer te zetten. Atlas moet een vereniging worden die haar leden veel kan bieden en bekend worden bij andere verenigingen. Vanuit het bestuur ben ik contactpersoon van Las Fiestas, de feestcommissie.

Penningmeester: Marien Baerveldt

21 jaar, 3de jaars Liberal Arts & Sciences, 2e jaars Psychologie
Hoofdrichting: Latijns-Amerika studies, Neuropsychologie
Ik ben de penningmeester van de vereniging. Als derdejaars LASer beheer ik de financiën, stel ik de begroting op, verzorg ik de jaarafrekening en ben ik contactpersoon voor Blast. Bij mij moet je dus zijn als je wilt weten hoe het met de centen van de vereniging zit. Ik studeer dit jaar maar bar weinig omdat ik de belangen van de studenten behartig in de Universiteitsraad.

Vicevoorzitter: Jory Sonneveld

20 jaar, 2de jaars Liberal Arts & Sciences
Hoofdrichting: Natuurkunde
Na een jaar reizen te hebben georganiseerd in Last Minute, de reiscommissie van Atlas, ben ik nu de vicevoorzitter van Atlas. Afgelopen jaar zag ik hoeveel een studievereniging voor studenten kan betekenen door ze met elkaar in contact te brengen. Vooral bij LAS brengt de studie de studenten die over de hele universiteit verspreid zijn niet vaak bij elkaar.
Als vicevoorzitter zal ik voornamelijk de voorzitter en de secretaris bijstaan bij hun taken. Ik ben de contactpersoon van de introductiecommissie en uiteraard de reiscommissie Last Minute.
Ik hoop met dit bestuur iedereen een geweldig jaar te bezorgen door meer mogelijkheden te bieden voor studenten via de studievereniging, zoals boekenkortingen, activiteiten, stages, studie in het buitenland, en wie weet wat nog meer. Wij zijn een groeiende vereniging, en ik hoop dat wij samen met onze leden tot nieuwe inzichten kunnen komen en veel kunnen bereiken dit jaar. Advies, ideeën, en kritiek kunnen we daarbij goed gebruiken en zijn dus van harte welkom!

Onderwijscommissaris: Alette Baartmans

22 jaar, 3de jaars Liberal Arts & Sciences, 2de jaars Psychologie
Hoofdrichting: Sociale Psychologie en Arbeid en Organisatie Psychologie.
Mijn eerste doel als onderwijscommissaris van Atlas is een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en mogelijkheden van het onderwijs van Liberal Arts & Sciences. Hiervoor is het van belang dat LASsers samen hun krachten en enthousiasme bundelen. Dat brengt mij bij mijn tweede doel: meer contact tussen LASsers.
Concreet probeer ik deze doelen te bereiken door me te richten op de website van Atlas (1). Deze digitale ontmoetingsplek van LASsers is belangrijk omdat we elkaar in real life lang niet allemaal zien. Zo kunnen we toch op de hoogte blijven en ons verenigen in commissies en andere samenwerkingsverbanden, maar bijvoorbeeld ook roddelen en foto’s kijken (misschien binnenkort ook virtueel thee drinken, hoeven we helemaal de deur niet meer uit). Daarnaast is de site de opening naar Atlas studieboekenservice. Ook de boekenservice regel ik (2). Want met boeken kun je aanzienlijk beter studeren ;-).
Verder richt ik me op de eerste Alumni van LAS (3), ofwel de Aflassers, en kijk naar mogelijkheden om met hen in contact te blijven. Van hen kunnen we straks leren over het leven na LAS en dat is belangrijk voor de opleiding en voor de studenten.
Ook houd ik vanuit het bestuur contact en werk ik samen met de Opleidingscommissie van LAS (4).
Deze vier concrete taken vul ik aan met alles wat er op mijn pad komt met betrekking tot het onderwijs van LAS en waarvan ik denk dat Atlas een bijdrage aan kan leveren.
Vanuit het bestuur ben ik ten slotte verantwoordelijk voor de drie creatieve commissies: GouLASh (toneel), sLASaus (kunst) en fLASh (film).