De verkiezingen voor de studentengeledingen van geesteswetenschappen staan alweer voor de deur. Daarom wordt er binnen de verschillende medezeggenschapsorganen van de faculteit Geesteswetenschappen weer opzoek gegaan naar nieuwe opvolgers.
 
Meer informatie via: https://faculteitsraad.wp.hum.uu.nl/
En bekijk de vacature!

0