Aangezien LAS nogal ingewikkeld kan zijn en de informatie die studenten nodig hebben vaak verspreid is over meerdere websites, is een aantal jaar geleden het LASinfoteam opgericht. De kerntaak van het LASinfoteam is het verstrekken van informatie. Het team, bestaande uit meerdere studenten, vormt de schakel tussen de opleiding, de studenten, Atlas en de OC. Leden van het team zijn betrokken bij het organiseren van de matchingsdagen en meeloopdagen voor scholieren (dit laatste zijn de inschrijvingen gesloten). Verdere voorlichtingsactiviteiten die LASinfoteam organiseert, zijn onder andere de bachelorvoorlichting en de hoofdrichtingsvoorlichting. Tenslotte beantwoorden zij e-mails met vragen van studenten en de e-mails die door aankomende eerstejaarsstudenten worden gestuurd tijdens de zomermaanden.

Het LASinfoteam is er dus zowel voor scholieren als voor studenten. Zoals je met je klachten over het onderwijs bij de OC terecht kan, met vragen over je studieprogramma naar studieadviseur Ruben van Doorn kan gaan en voor vragen over het verloop van je studie je tutor om raad kan vragen, kan je bij ons terecht voor algemene vragen die betrekking kunnen hebben op bijvoorbeeld het inschrijven voor vakken, over waar je je rooster kan vinden of wat het e-mailadres is van het Onderwijssecretariaat. Als je daarnaast interesse hebt in het helpen bij voorlichtingsactiviteiten of je wilt zelf deel uitmaken van het team, kun je ons ook altijd mailen: lasinfo.gw@uu.nl. Ook kan je een van ons aanspreken. Het team bestaat op het moment uit Mariëlle Lassche, Robin Rauws, Juliette van Leuven, Doortje Rypma, Maya Ouwehand en Laura van Erp.