Sinds het tienjarige bestaan, het tweede lustrum, van LAS in september 2014 is gevierd, zijn we ook in het bezit van een heus eigen lied: het LAS-lied! Met veel liefde en dank voor Atlasser Taman Autar.

Het LAS-lied

Broeders, zusters, zingt met ons

Laat de wereld schijnen

Spreidt uw talent met harden bons

Grenzen zullen verdwijnen

 

Atlas wijst ons de juiste plek

Trotseert en wees de baas

Wij strijden met moeder van der Lecq

En vader Frank de Haas!

 

Interdisciplinariteit

Volstaat in pracht en praal

De vrije kunsten en wetenschap

Verbindt ons allemaal!