Cursusrecensie

Introductie Internationale Betrekkingen

Discipline: Geschiedenis (niveau 4)
Gevolgd: 2016-2017, blok 1
Osiris: GE2V14006

Hoe was de inhoud van de cursus?

Het is het eerste vak van de minor Internationale Betrekkingen, en is een inleidend vak in de theorie en geschiedenis daarvan. De focus ligt heel erg op de verschillende concepten en theorieën die binnen IB een rol hebben, mocht je daarvan houden is het interessant.

Hoe was de kwaliteit?

De cursus wordt goed gegeven. De hoorcolleges zijn vaak een herhaling van de hoofdstukken uit het handboek, maar Jakko Peckelder geeft fijn hoorcollege. De werkcolleges bestaan uit twee delen, namelijk een verdere uitwerking van de literatuur en praktische opdrachten, en een leesgroepje waarbij je een leuk boek daarover gaat discussieren. Ik vond de leesgroepjes echt kut maar dat ligt aan de mensen en voorbereidingen etc. De werkgroepdocent was goed.

Wat zou je een student die deze cursus overweegt vertellen?

Als je geinteresseerd bent in Internationale betrekkingen en politiek is dit een goed en leuk inleidend vak. De leesgroepjes zijn minder, het boek is daarentegen wel interessant. De focus ligt heel erg op theorie en filosofie van de IB.

Anders nog iets?

Jakko is lief.

Terug naar overzicht