Zoals ieder zichzelf respecterend instituut heeft ook studievereniging Atlas een eigen

tijdschrift. Ho, niet stoppen met lezen! We zagen je ogen al afdwalen. ‘Oh, een tijdschrift’,

denk je. Nope, you’re wrong. Zoals de aarde geen perfecte bol is maar enigszins afgeplat aan

de noord- en zuidpool, zo bestaat er ook een wezenlijk verschil tussen een ‘tijdschrift’ en een

‘tijdschrift’. Een ‘tijdschrift’ is dat sullige blaadje dat je leest bij de kapper, als de kapster te

saai is om een leuk gesprek mee te voeren. Een ‘tijdschrift’, daarentegen, is een

hoogstandje. Een platform dat humor, wijsheid en gevoel voor stijl doet samensmelten tot

een uniek product die de interdisciplinaire geest van Liberal Arts and Sciences tot uiting

brengt. De LASpost.

Zo breed als de studie Liberal Arts and Sciences is, zo breed is ook de LASpost. Breed in de

brede zin van het woord, breder gedragen dan een enkel vakgebied. Studenten, docenten en

alumni laten hun licht schijnen over een met zorg gekozen thema. Zo wordt één thema

vanuit talloze invalshoeken belicht. Met als vaste rubrieken bijvoorbeeld een verassende

bijdrage van André Klukhuhn, een verdiepend semi-wetenschappelijk artikel maar ook een

Zweedse puzzel. Als zijnde schrijversvolk zouden wij nog lang uit kunnen weiden over de

LASpost, maar schrijverswijsheid nummer één leert ons: hou het kort. Daarom zullen wij

overgaan tot het kort voorstellen van onszelf:

Lay-Out:

Het afgelopen jaar heeft Deirdre, als hoofdredacteur, de inhoud van de LASpost verrijkt met

al haar kennis en wijsheid. Dit jaar zal ze zich gaan richten op de vorm van de LASpost.

Creatief/Online redactie:

Tonny & Betty zijn samen het creatieve brein van de LASpost. Vooral de online LASpost zal

door hen onveilig gemaakt worden met toffe artikelen, gedichten, ideeën en recensies.

Eindredactie:

Saskia heeft een passie voor taal, naast haar oneindige liefde voor praten en haar

hoofdrichting in de taalwetenschap, zal zij ook voor de LASpost alle taalchecks uit gaan

voeren.

Hoofdredactie:

Met haar ijzeren discipline en grote liefde voor lachen gaat Veerle dit jaar bijdragen aan de

LASpost als hoofdredacteur en ervoor zorgen dat het tijdschrift iedere keer opnieuw een

perfecte combinatie wordt van humor, wijsheid en wetenschap.