Aan de kascontrolecommissie Baten en LASten is de nobele taak om het noeste werk van de penningmeester van Atlas te controleren. Elk jaar voor de financiële afrekening op de ALV neemt deze commissie de boeken door en geen fout zal ze ontgaan. Naast het feit dat dit natuurlijk erg belangrijk is om zeker te weten of de financiële huishouding van de vereniging in orde is, is een lidmaatschap van deze commissie ook een mooie manier om eens te zien wat er binnen een vereniging als Atlas gebeurt.